553 TFL

VEMA 553 TFL
VEMA 553 TFL
VEMA 553 TFL
VEMA 553 TFL
VEMA 553 TFL
Hydrauliczny podnośnik koszowy z drabiną ratowniczą Vema Lift 553 TFL
 
Pojazd o przeznaczeniu specjalnym - Hydrauliczny podnośnik koszowy z drabiną ratowniczą firmy Vema Lift Oy model 553 TFL o max. wysokości ratowniczej 55,0 m oraz max. bocznym wysięgu ratowniczym 23,0 m.
 
MODEL 553 TFL
Maksymalna wysokość ratownicza 55.0 m
Maksymalny boczny wysięg ratowniczy 23.0 m
Masa całkowita pojazdu ratowniczego*) 37.0 t
Długość transportowa pojazdu ratowniczego 12.0 m
Wysokość transportowa pojazdu ratowniczego 3.8 m
Ładowność kosza ratowniczego 450 kg / 5 osób
Ładowność kosza ratowniczego podczas pracy działka wodno-pianowego
250 kg / 3 osoby
Nominalna wydajność działka wodno-pianowego 3 800 l/min
Wymiary kosza ratowniczego (dł. x szer. x wys.)
2.0 x 1.0 x 1.1 m
Obrót kosza ratowniczego (lewo / prawo) ± 45 °
Obrót wysięgnika (nieograniczony) n x 360 °
Dopuszczalna prędkość wiatru 12.5 m/sek.
Maksymalny czas sprawiania podnośnika ratowniczego (zgodnie z normą PN-EN 1777:2011)
do 180 sek.

*) W zależności od wyposażenia i modelu podwozia ciężarowego masa całkowita może się różnić od podanej.