273 TFL

VEMA 273 TFL
VEMA 273 TFL
VEMA 273 TFL
VEMA 273 TFL
VEMA 273 TFL
Hydrauliczny podnośnik koszowy z drabiną ratowniczą Vema Lift 273 TFL
 
Pojazd o przeznaczeniu specjalnym - Hydrauliczny podnośnik koszowy z drabiną ratowniczą firmy Vema Lift Oy model 273 TFL o max. wysokości ratowniczej 27,5 m oraz max. bocznym wysięgu ratowniczym 21,0 m.
 
MODEL 273 TFL
Maksymalna wysokość ratownicza 27.5 m
Maksymalny boczny wysięg ratowniczy 21.0 m
Masa całkowita pojazdu ratowniczego*) 17.0 t
Długość transportowa pojazdu ratowniczego 8.2 m
Wysokość transportowa pojazdu ratowniczego 3.2 m
Ładowność kosza ratowniczego 400 kg / 4 osoby
Ładowność kosza ratowniczego podczas pracy działka wodno-pianowego
200 kg / 2 osoby
Nominalna wydajność działka wodno-pianowego 3 800 l/min
Wymiary kosza ratowniczego (dł. x szer. x wys.)
2.0 x 1.0 x 1.1 m
Obrót kosza ratowniczego (lewo / prawo) ± 45 °
Obrót wysięgnika (nieograniczony) n x 360 °
Dopuszczalna prędkość wiatru 12.5 m/sek.
Maksymalny czas sprawiania podnośnika ratowniczego (zgodnie z normą PN-EN 1777:2011)
do 100 sek.

*) W zależności od wyposażenia i modelu podwozia ciężarowego masa całkowita może się różnić od podanej.