32 F

VEMA 32 F
VEMA 32 F
VEMA 32 F
VEMA 32 F
VEMA 32 F
Hydrauliczny podnośnik koszowy z drabiną ratowniczą Vema Lift 32 F
 
Pojazd o przeznaczeniu specjalnym - Hydrauliczny podnośnik koszowy z drabiną ratowniczą firmy Vema Lift Oy model 32 F o max. wysokości ratowniczej 32,0 m oraz max. bocznym wysięgu ratowniczym 24,0 m.
 
MODEL 32 F
Maksymalna wysokość ratownicza 32.0 m
Maksymalny boczny wysięg ratowniczy 24.0 m
Masa całkowita pojazdu ratowniczego*) 17.5 t
Długość transportowa pojazdu ratowniczego 9.2 m
Wysokość transportowa pojazdu ratowniczego 3.3 m
Ładowność kosza ratowniczego 500 kg / 5 osób
Ładowność kosza ratowniczego podczas pracy działka wodno-pianowego
300 kg / 3 osoby
Nominalna wydajność działka wodno-pianowego 3 800 l/min
Wymiary kosza ratowniczego (dł. x szer. x wys.)
2.0 x 1.0 x 1.1 m
Obrót kosza ratowniczego (lewo / prawo) ± 45 °
Obrót wysięgnika (nieograniczony) n x 360 °
Dopuszczalna prędkość wiatru 12.5 m/sek.
Maksymalny czas sprawiania podnośnika ratowniczego (zgodnie z normą PN-EN 1777:2011)
do 100 sek.

*) W zależności od wyposażenia i modelu podwozia ciężarowego masa całkowita może się różnić od podanej.