STANDBY - SYSTEMY SYGNALIZACJI UPRZYWILEJOWANEJ

STANDBY AB została założona w 1978 roku przez dwóch inżynierów w Trollhättan w Szwecji. Założyciele mieli pomysł na produkcję całej gamy produktów z zakresu sygnalizacji przywilejowanej, aby sprostać bardzo wysokim wymaganiom stawianym przez użytkowników pojazdów ratowniczych. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy z branży motoryzacyjnej, STANDBY rozwinęła się i dziś jest wiodącą firmą w branży systemów sygnalizacji uprzywilejowanej w Skandynawii i Europie. Głównym rynkiem jest Skandynawia i Niemcy, ale także poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów eksportuje produkty do innych krajów europejskich.

STANDBY stale rozwija i doskonali produkty według najnowszych dostępnych technologii, aby móc  zapewnić klientom innowacyjne i najnowocześniejsze rozwiązania.

STANDBY posiada certyfikat jakości ISO 9001: 2001, natomiast wszystkie systemy oświetleniowe i dźwiękowe spełniają wszelkie wymogi norm ECE R65, EMC oraz posiadają homologacje EU. Najnowsze systemy oświetlenia pojazdów uprzywilejowanych spełniają wymogi norm ECE R65 w klasach 1 i 2 (do jazdy uprzywilejowanej w ciągu dnia i w nocy), natomiast specjalna linia produktów spełnia także najwyższe wymogi dla pojazdów obsługujących lotniska wg normy ICAO Annex 14.

STANDBY projektuje, produkuje i sprzedaje systemy oraz urządzenia alarmowe i ostrzegawcze dla pojazdów specjalnych, jak również systemy sterowania funkcjami pojazdów z wykorzystaniem magistral CAN-Bus.

Na terenie Polski wyłącznym Dystrybutorem i Autoryzowanym Przedstawicielem jest firma TOP GEARS

Co to jest UN ECE R65?

Komisja ONZ dla Europy (UNECE) Przepisy dotyczące specjalnych lamp ostrzegawczych.
Przepisy te określają "ometkowanie" (oklejenie tabliczkami znamionowymi), natężenie i rozproszenie źródła światła, częstość błysków oraz kolor dla belek świetlnych, świateł kierunkowych i „kogutów”.
 
Źródło Światła
Każda belka, kogut i światło kierunkowe testowane jest pod kątem natężenia i rozproszenia światła tak aby sprostać wymaganiom dla Klasy I i klasy II (dzień i noc) dla klasy kolorów i kategorii produktu.
Klasa I musi osiągnąć nocne natężenie światła.
Klasa II musi mieć możliwość wyboru pracy nocnej/dziennej.
 
Przykładowo: Obrotowy kogut w kolorze pomarańczowym musi posiadać większe natężenie pod kątem 0 stopni oraz osiągnąć procentowe natężenie światła +/-8° z każdej strony dla klasy I.
Aby spełnić wymagania dla klasy II kogut musi mieć możliwość ręcznego przełączenia w dzienny tryb pracy, który dla światła barwy pomarańczowej jest 2.3 razy jaśniejszy niż w nocy.
 
Częstotliwość migania
Od 2 do 4 Hz. Belki świetlne zawierające więcej niż 2 źródła światła w swojej połowie muszą mieć te źródła światła zsynchronizowane ze sobą.
 
Oznakowanie
Każdy kogut i belka świetlna muszą do certyfikacji być dostarczone z rysunkiem przedstawiającym położenie wszystkich źródeł światła, złożeniem produktu oraz nazwą firmy i modelu.
Każde zmiany do tego projektu mogą oznaczać konieczność ponownego poddania ją testowi.
Wszystkie oznaczenia ECE R65 muszą być dokładnie widoczne wraz z nazwą modelu i firmy produkującej.